INOKIM Magyarország

Garancia

5 LÉPÉS A GYORS ÉS ZÖKKENŐMENTES GARANCIÁLIS ÜGYINTÉZÉSHEZ

  1. Győződj meg róla, hogy rollered valóban meghibásodott!
  2. Győződj meg róla, hogy a rollert a használati utasításnak megfelelő módon kívánod üzemeltetni.
  3. Készítsd elő a garancia érvényesítéséhez szükséges dokumentumokat!
  4. A vásárlást igazoló számla (vagy annak másolata),
  5. A készülékhez tartozó jótállási jegy.

A vásárolt termékkel kapcsolatban esetlegesen felmerülő panasz leggyorsabb megoldása érdekében javasoljuk, hogy fordulj közvetlenül hozzánk!

A javítás ideje függ a terméktől és annak hibájától. A termék javítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a szervizben töltött idővel. Kivétel, ha a szerviz hardver hibát nem talált, azaz a meghibásodást a szakszerűtlen kezelés, használat okozta.

A javítás állapotáról kérjük, minden esetben érdelődj üzeltünkben.

TOVÁBBI HASZNOS TUDNIVALÓK, INFORMÁCIÓK

Tájékoztató a kötelező jótállásra vonatkozóan 

Az általunk forgalmazott termékekre a 151/2003 (IX.22) Kormányrendelet alapján az alábbi feltételek mellett egy év jótállást vállalunk. Ettől bizonyos esetekben a fogyasztó javára eltérhetünk, de ezt minden esetben külön feltüntetjük a termékoldalon. Minden esetben ellenőrizd, hogy rendelkezel-e érvényes jótállási jeggyel! Kiemeljük azonban, hogy ezen tájékoztatás nem érint a Ptk. szerinti Kellékszavatossági jogokat és az ott meghatározott határidőket. Jelen tájékoztató csak és kizárólag a jogszabály által meghatározott Jótállásra vonatkozik.

MIT KELL TUDNI A JÓTÁLLÁSI JEGYRŐL?

Jótállási igényedet a vásárolt termékhez mellékelt jótállási jeggyel, az eredeti számlával, vagy ennek másolatával érvényesítheted. Kérjük, hogy ezen iratokat gondosan őrizd meg! Elveszett jótállási jegyet nem áll módunkban pótolni. A jótállási jegyen történő bármilyen, utólagos javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

MEDDIG ÉRVÉNYES A JÓTÁLLÁS?

A jótállási időtartam a termék részedre történő átadás napján, vagy ha az üzembe helyezést mi vagy az általunk megbízott személy végzi, akkor az üzembe helyezés napjával kezdődik és egy évig érvényes. A termék javítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a szervizben töltött idővel. Kivétel, ha a szerviz hardver hibát nem talált, azaz a meghibásodást a szakszerűtlen kezelés, használat okozta. A termék vagy jelentős részének cseréje esetén a jótállás időtartama a kicserélt termék (jelentős része) tekintetében újra kezdődik. A vásárló az észlelt hibát cégünk felé a legrövidebb időn belül köteles jelezni, amennyiben ezt elmulasztja, az ebből adódó károk a vevőt terhelik.

MIRE NEM ÉRVÉNYES A JÓTÁLLÁS?

A garancia nem vonatkozik a normál kopásra (gumik, markolat, fékek, fékelemek, motor túlterhelés-érzékelők, biztosítékok, karok, könnyű alkatrészek stb.), véletlen sérülésekre vagy helytelen használatra, beleértve a terephasználatot vagy a víz által okozott károkat.

A jótállás nem vonatkozik a természeténél fogva keletkezett kozmetikai hibákra vagy tökéletlenségekre, amelyeknek nincs funkcionális hatása.

A jótállás nem vonatkozik a versenysportra vagy a kereskedelmi használatra, beleértve a szállítást vagy a futárszolgálatot.

Az akkumulátorok egészségének megőrzéséhez rendszeres töltés szükséges. Ha az INOKIM rollert hosszú ideig tárolja, mindenképpen teljesen feltöltött akkumulátorral tegye, hogy elkerülje az esetleges sérüléseket. Ha nem tartja be ezeket a tárolási irányelveket, a garancia érvényét veszti. Kérjük, olvassa el a használati útmutatót az akkumulátor kezelésével kapcsolatos további utasításokért, és tudassa velünk, ha bármilyen kérdése van.

Az INOKIM HUNGARY (Invespa Kft.) szervizén vagy a márkaszervizen kívül végzett beavatkozás, javítás, bővítés, átalakítás.

Természetes elhasználódás.

MENNYI IDŐT VESZ IGÉNYBE A JAVÍTÁS?

A javítás ideje függ a terméktől, annak hibájától. Bizonyos esetekben előfordulhatnak hosszabb javítási határidők, amennyiben nem áll rendelkezésre cserealkatrész a meghibásodott termék javításához. Amennyiben a termék nem javítható, hozzájuthatsz a meghibásodott termékkel egyenértékű új termékhez.

HOGYAN KÜLDHETED EL A TEMÉKET HOZZÁNK?

Meghibásodott termékedet 2 féleképpen juttathatod el hozzánk:

személyesen is leadhatod azt szaküzletünkben  (1054 Budapest, Aulich utca 5.)

Visszaküldheted DPD futárral

Szaküzletünk és szervizünk elérhetőségei:

Cím: 1054 Budapest, Aulich utca 5.

Meghibásodás esetén az inokimhungary@gmail.com e-mail címen vagy telefonon (+36 70 622 8510) tájékoztatják a teendőkről.

A jótállás nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra, ezért kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Az üzemeltető által forgalmazott egyes termékekre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás szabályait tartalmazó 151/2003. Korm. rendelet szerint kötelező jótállás vonatkozik a termék átadásának vagy ha az üzembe helyezést a Kereskedő vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjától. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kötelező jótállás alá eső termékek esetében jótállás időtartama az alábbiak szerint alakul magánszemélyeknek:

a) 10.000 forintot elérő, de 100.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100.000 forintot meghaladó, de 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250.000 forint eladási ár felett három év

A jótállás minden esetben a számlával vagy másolatával, a kötelező jótállás alá eső termékek esetében jótállási jeggyel is érvényesíthető.

A jótállásra, kellékszavatosságra és termékszavatosságra vonatkozó tájékoztatástaz ASZF 2. számú mellékletében adjuk meg.

A jótálláson alapuló javítási határidőről az Üzemeltető a regisztrációkor megadott email címen is jogosult a fogyasztót tájékoztatni.